Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: 22.000 lao động được giải quyết việc làm mới năm 2016