Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3% đến 4%