Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Người lao động được nghỉ 01 ngày