Đảm bảo 100% người dân vùng biển, đảo có thẻ bảo hiểm y tế