Đắk Nông: Phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 người năm 2017