Công ty Skynet tuyển dụng kế toán và nhân viên content, CSKH - HCM