Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công dân nước ngoài tại Malaysia không phải đóng thuế thu nhập