Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cơ hội tranh tài của 2.000 thợ máy khắp cả nước

Chương trình "Ngày hội tự hào người thợ máy" là sân chơi cho những người thợ máy khắp cả nước
Chương trình "Ngày hội tự hào người thợ máy" là sân chơi cho những người thợ máy khắp cả nước