Cần tuyển 4 nam nhân viên cho vị trí chuyên gia đánh giá phòng thí nghiệm (PTN) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.