Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Xây dựng tuyển dụng 1 Quản đốc dự án và 1 Chuyên gia kỹ thuật