Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắc Ninh: Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 3.231 người