Bạc Liêu: Lần đầu tiên DN đặt hàng LĐ khi cơ sở đào tạo mới tuyển sinh

Lên top