Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắc Giang: Vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đến với 28 dự án