Bà Rịa - Vũng Tàu: Năm 2016 bổ sung 150 tỉ đồng cho các dự án giải quyết việc làm