13.500 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên Giao dịch việc làm Online