Xe tải biển số Lào bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Thăng Long