TPHCM

Vỡ bờ bao lúc nửa đêm, hàng vạn gốc mai của nông dân bị nhấn chìm