Video: Obama rơi lệ khi nhắc đến vợ trong bài phát biểu chia tay