Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Hiện trường nơi quan chức ngoại giao Mỹ bị bắn tại Mexico