Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyệt tác Đào tiên hình thỏi vàng của nông dân miền Tây