TPHCM

Tử vong tại chỗ do bình chữa cháy bất ngờ phát nổ lúc nạp khí