Top 5 showbiz: Tò mò cảnh tình tứ của Thái Trinh và Quang Đăng trong MV tình yêu