Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Toàn văn chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam một số công việc trong thời gian tới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam một số công việc trong thời gian tới