Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiêm kích F-16 tạo sóng xung kích giải vây cho lính Anh