Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tấn công nhím, báo đốm nhận “bài học đau đớn“