Tai nạn hy hữu ở Trung Quốc, người đàn ông sống sót thần kỳ