Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 930, Sư Đoàn 372 -cơ trưởng chuyển bay kể lại hành trình tiếp tế dân Phước Lộc, Phước Sơn.Video: Tiến Dũng

Video

Xem thêm
Lên top