Rắn biển kịch độc quằn quại dưới móng vuốt của “chúa tể bầu trời“