Phóng viên BBC sờ ngực phụ nữ qua đường trong chương trình trực tiếp