Trung Dũng khẳng định phần hấp dẫn của bộ phim nằm ở những chặng tiếp theo của phim. Video: Đình Dy - Ngọc Lê

Video

Xem thêm
Lên top