Phân tích lý do khiến nhiều người gặp nạn trong vụ cháy ở Trần Thái Tông