Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng trả lời báo chí về kết quả xác minh bước đầu về những dấu hiệu bất thường trong điểm thi tại Hà Giang. 

Video

Xem thêm