NÓNG 24H: Kiểm tra 66 bệnh viện để đánh giá sự hài lòng của người bệnh