Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà văn hóa đầu tiên dành cho hàng nghìn công nhân ở Thủ Đức