Nhà tù siêu an ninh của Mỹ “thất thủ” nóng nhất hôm nay