Video Nhà hàng biển Hà Tĩnh vắng hoe vì dịch COVID-19. Thực hiện: Trần Tuấn.

Video

Xem thêm
Lên top