Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan kêu gọi ASEAN đoàn kết về vấn đề Biển Đông

Nguyên phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: P.V
Nguyên phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: P.V