TPHCM

Ngư dân bị trôi trên biển 4 ngày đêm được tàu hàng của Pháp cứu sống