Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ cam kết tham chiến nếu thành viên NATO bị tấn công nóng nhất hôm nay