Lần đầu tiên Tổng thống Obama chia sẻ về nơi ở trong Nhà Trắng