Khám phá lớp học đặc biệt dạy làm nàng tiên cá ở Trung Quốc