Hỗ trợ 1.000 công nhân khó khăn do dịch COVID-19 ở Bình Dương mỗi người 1 triệu đồng.

Video

Xem thêm
Lên top