Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hi hữu 2 tàu hoả cùng trật bánh cùng ở ga Yên Viên, Trưởng ban An toàn đường sắt nói gì?