Hàng trăm cảnh sát phong tỏa đường để thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước