Hàng nghìn quả bom chưa phát nổ ẩn trong tàn tích của thành phố Aleppo