Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM

Diễn tập dập lửa cứu người tại tòa nhà cao nhất Sài Gòn