Công đoàn Cty CP Sản xuất hàng thể thao CN Thái Bình: Điểm sáng trong hoạt động công đoàn

Công nhân làm việc trong môi trường hiện đại, mức thu nhập cao so với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh (Ảnh: H.N)
Công nhân làm việc trong môi trường hiện đại, mức thu nhập cao so với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh (Ảnh: H.N)
Công nhân làm việc trong môi trường hiện đại, mức thu nhập cao so với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh (Ảnh: H.N)
Lên top