Cô gái nhảy khỏi cốp xe, chạy trốn kẻ bắt cóc ở Mỹ