Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện cảm động chưa từng kể về chú voi cụt chân ở Thái Lan