Chọi trâu Hải Lựu hút cả vạn du khách trong ngày đầu lễ hội